BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Odsavací zařízení na emulzní a olejovou mlhovinu, páry a kouř

ÈVUT Praha - Experimentální stroj LM-2

Firma BELMET podporuje výzkum a vývoj nejnovìjších technologií;
projekty ÈVUT Praha a Výzkumného Centra pro Strojírenskou Výrobní Techniku a Technologii (VCSVTT) - experimenty v oblastech výzkumu vlastností obrábìcích strojù a technologie vysokorychlostního obrábìní.

Na snímcích je kompletní odsávací zaøízení LOSMA AS4 pro emulzní mlhovinu vèetnì pásového a magnetického filtru LOSMA DCO-100, instalované na experimentálním stroji LM-2.


Popis stroje LM-2

Fotogalerie