BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 725 363 911
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Odsávací zařízení na emulzní a olejovou mlhovinu

Vstupní a výstupní filtry - přídavné moduly

Pro řešení těchto požadavků vyrábí firma LOSMA široký a kompletní sortiment vstupních a výstupních filtrů, které jsou koncipované jako moduly:


Vstupní filtr GUARD - zachycení pevných nečistot

GUARD je vstupní filtrační modul pro odsávací zařízení, který obsahuje kovovou a syntetickou filtrační vložku. Tento vstupní filtr provádí počáteční kondenzaci mlhoviny a snižuje množství pevných nečistot (prach a třísky) před jejich nasátím do dalšího filtračního stupně - tím zabraňuje jeho předčasnému zanesení a ucpání.

Katalog


Fotogalerie



Výstupní filtr CLIPPER - účinnost filtrace F9, H13

CLIPPER je výstupní filtr pro průmyslové odstředivé vzduchové filtry. Má vysokou účinnost filtrace a je ideální v procesech, které produkují prach, výpary, mikro-mlhovinu a kouř z řezných olejů a emulzí.

Katalog


Fotogalerie

Výstupní filtr MICROFILTER

MICROFILTER je výstupní filtr s aktivním uhlím. Snižuje množství kouře, částic plynů, nepříjemné a škodlivé zápachy, které vznikají různými procesy - indukčním kalením, elektrojiskrovým řezáním atd.. Znečištěné částice jsou absorbovány aktivními uhlíkovými zrny, které mají vnitřní povrch větší než 950 m²/g.
V kombinaci s elektrostatickým filtrem SYNTHESIS nebo výstupním filtrem CLIPPER mohou být také současně zachyceny páry, mlhovina a kouř .

Katalog


Fotogalerie

Výstupní filtr SYNTHESIS

SYNTHESIS je elektrostatický výstupní filtr. Používá se k odstranění par, mikro-mlhoviny a kouře z řezného oleje. Může se kombinovat se všemi vzduchovými filtry LOSMA.

Princip činnosti:
SYNTHESIS se skládá ze 2 filtračních dílů: ionizátoru a kolektoru. Vzduch , který obsahuje zbytky par, jemné mlhoviny a kouře se přivádí sací hadicí do elektrostatického fitru. Tam jsou jeho částice ionisátorem nabity kladně. Vzduch pak pokračuje do prostoru kolektoru, který díky principu přitažlivosti a odpudivosti elektrostatických nábojů trvale zachycuje nečistoty. Zachycená kapalina odkapává odtokovou hadicí zpět do stroje.

Katalog


Fotogalerie