BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 725 363 911
sales@belmet.cz
  • Příslušenství výrobních strojů

-- Nové telefonní číslo 725 363 911 --

O firmě

Lanner.de - Chip processing

Firma BELMET s.r.o. se od svého založení v roce 1996 orientuje na dodávky komponentů a zařízení pro široké oblasti strojírenského, plastikářského a papírenského průmyslu.

Plná podpora výrobců, pro které jsme výhradními zástupci, nám dovoluje pružně využívat jejich mezinárodních prodejních a servisních sítí, vývojových, konstrukčních a výrobních zkušeností.

Cílem našeho flexibilního týmu je spokojený zákazník, kterému nabízíme:

  • vysokou kvalitu výrobků
  • snadnou instalaci a údržbu
  • nízké provozní náklady a pořizovací cenu
  • individuální řešení a přístup

Firma BELMET s.r.o. získala již v roce 2007 certifikát systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2009.

Pro zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalu jsme zapojeni do Systému
sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00025188.

Politika jakosti

zobrazit více...

Rozvoj firmy budeme regulovat tak, abychom uspokojili všechny zainteresované strany.
Naši nabídku se budeme snažit směřovat ve prospěch zákazníka. Uspokojovat ho budeme svou flexibilitou a spolehlivostí.

Zvýšíme stávající výkonnost našich procesů.
Budeme pružně reagovat na měnící se podmínky trhu.
Mimo běžných kvalifikačních předpokladů zaměstnanců, které jsou nutné pro výkon povolání, bude firma dbát také o trvalé zvyšování své odborné úrovně.
Přejdeme od operativního k systémovému řízení.
Naše zaměstnance zapojíme do řízení procesů. Zainteresujeme je na výkonnosti procesů obchodní činnosti v rámci služeb zákazníkům.
Našim cílem je zajistit trvale se zlepšující jakost našich služeb v souladu s normami řady ISO 9001.

zobrazit méně...

Rádi Vám vyjdeme vstříc při řešení Vašich požadavků.