BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Rotační přívody, parní hlavy, mechanické ucpávky

Speciální rotaèní hlavy

Kromì rotaèních hlav pro standartní pracovní podmínky navrhuje a vyrábí firma FILTON Limited speciální hlavy podle požadavkù zákazníkù. Tato speciální provedení mohou být vícecestná, nebo høídelová.
Jejich tìsnìní se vyrábí z rùzných materiálù a navrhují se tak, aby splnila øadu specifických provozních podmínek.

Fotogalerie