BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
Fax: +420 541 232 480
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků |

Další příslušenství strojů

Lis na kal - snižuje objem a tekutý obsah kalu určeného k likvidaci

Popis:
Používá se ke snížení objemu tekutého kalu určeného k likvidaci. Stupeň zbytkové vlhkosti závisí na typu kalu, druhu kapaliny a na způsobu obrábění. Lis na kal je ideální pro lisování hliníkových třísek, kalu z obrábění, broušení a dalších obráběcích procesů.
Modely:
Kapacita lisování od 50 do 300 dm³ / hod. Šnekový dopravník je zhotoven ze svařeného ocelového plechu, šnek lisu z manganové ocele, komory lisu z tvrzené ocele a nerezové ocele AISI 304.
Princip činnosti:
Kal steče do trychtýře a poté, co začne lisovací cyklus, je tlačen pomocí šneku do lisovací komory, kde se slisuje. Tím je jeho objem snížen a zbytková kapalina je vytlačena ven.

Technické údaje a rozměry


Příklady instalací



Dopravníky na třísky, vznikající při obrábění

Modely:
Hrablový dopravník: robustní s vysokou dopravní kapacitou, spolehlivý. Ideální pro oleje nebo emulze, které obsahují malé třísky a kaly.
Kloubový dopravník: robustní s vysokou dopravní kapacitou, spolehlivý. Ideální pro oleje nebo emulze, které obsahují malé i dlouhé třísky a také třísky v chuchvalcích. Tyto dopravníky mohou být umístěny v nádržích, nebo použity nezávisle na obráběcích strojích.
Magnetický dopravník: robustní s vysokou dopravní kapacitou, spolehlivý. Ideální pro oleje nebo emulze, které obsahují velmi malé magnetické třísky. Dopravní pás je zhotoven z vysoce pevné ocele, magnetické desky jsou z feritu a neodymu. Třecí plochy z nerezové oceli AISI 304. Tyto dopravníky mohou být umístěny v nádržích, nebo použity nezávisle na obráběcích strojích. Jsou vhodné pro stroje na frézování ozubení, protahovačky, obráběcí centra a všechny procesy, kde vznikají malé magnetické třísky.

Technické údaje a rozměry



Chladící zařízení - systémy regulace teploty řezných kapalin

- Kontrola teploty s přesností do desetin stupňů Celsia
- Výkon od 1 do 10 kW.
Chladící zařízení pro průmyslové kapaliny, které mohou být kombinovány se všemi filtračními systémy LOSMA.