BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 725 363 911
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Filtry na kapaliny

Přístroje na údržbu kapalin

www.losma.it
www.hamma-uwt.de

Na řezné emulze, stejně jako na jiné průmyslové kapaliny, jsou kladeny vysoké nároky ohledně jejich životnosti, konstantní kvality, hygieny práce a ekologické likvidace.
Cizí oleje a plovoucí nečistoty zastavují přísun kyslíku do kapaliny - tím vznikají ideální podmínky pro vznik bakterií a plísní. Kapalina se mění, kazí se a musí být předčasně vyměněna a ekologicky zlikvidována.
Z hygienických a hospodářských důvodů je proto výhodné ošetřování kapalin různými přístroji, které jsou vhodné k údržbě čistících, galvanických, pracích a odmašovacích lázní, řezných emulzí, zařízení na zpracování odpadu, čistíren odpadních vod apod.


- velmi jednoduchá instalace a udržování konstantní kvality průmyslových kapalin
- eliminace nepříjemných zápachů, způsobených bakteriemi
- prodloužení životnosti chladících kapalin
- snížení nákladů na likvidaci


Odlučovač oleje - SKIMMER - odstraňuje olej, plovoucí na hladině kapaliny

www.losma.it - SKIM
www.hamma-uwt.de - RAPID


Princip činnosti:


Disk, pás, nebo hadice jsou ponořeny do kapaliny. Oleje se znečišujícími látkami ulpívají na jejich povrchu a jsou vynášeny ven. Během otáčení se disk, pás, nebo hadice dostává do styku se stěrači, které z nich odstraňují nanesený olej s nečistotami. Zachycený olej odkapává do přistavené nádoby.

Modely:
V nabídce je několik pásových, diskových a hadicových typů.
Diskový SKIMMER je vhodný do nádrží, kde nekolísá hladina kapaliny.

Katalogy


Fotogalerie
MIKRO - provzdušňovač pro chladící kapaliny

Kapalina je provzdušňována vzduchovými bublinkami, na které se váží oleje a nečistoty. Bublinky je vynáší na hladinu, kde mohou být odstraněny SKIMMEREM. Zároveň se kyslíkem ničí anaerobní bakterie, viry a plísně. Výsledkem je mnohonásobně delší životnost kapaliny.

Technické údaje a rozměry
CLEAN TOWER

Odstraňuje cizí oleje a nečistoty, plovoucí na hladině. Chladící kapalina je současně provzdušňována bublinkami, což vede k odstranění anaerobních bakterií, plísní.

Katalog


TERRA

Použitím různých filtračních membrán se dosáhne odstranění cizích bakterií, olejů, nečistot a vyčištěná kapalina se může vrátit zpět do stroje. Zařízení TERRA pracují plně automaticky s malými nároky na údržbu.

Katalog


MISCEO - profesionální přístroj pro míchání koncentrátu s kapalinou

Díky plně elektronickému řízení je míchací zařízení MISCEO rychlé, přesné, mobilní a velice spolehlivé.

Katalog