BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Filtry na kapaliny

FILTRAÈNÍ STØIŽE

Filtraèní støiže vynikají nízkou tlakovou ztrátou a vysokou jímavostí prachu. Používají se jako vstupní, nebo procesní filtry do ventilaèních, topných a klimatizaèních systémù. Materiály jsou èásteènì regenerovatelné praním. Jsou vyrobeny z ohnivzdorných syntetických materiálù.


Technické údaje a rozmìry

Fotogalerie