BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Filtry na kapaliny

FILTRAÈNÍ TKANINY

- Základní šíøky tkanin : 30, 40, 50, 60, 70, 100, 140, 150, 200 cm.

- Na pøání øezy po 1 cm - od 20 cm do 204 cm.

- Standardní návin 100, nebo 50 a 200 metrù.

- Rùzné materiály v gramážích do 150 g/m².


Technické údaje a rozmìry

Fotogalerie