BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 725 363 911
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Filtry na kapaliny

SPRING

SPRING je samočisticí bubnový filtr s pevným filtračním sítem pro odstranění magnetických a nemagnetických částic z chladicích kapalin.

- Ekologický - žádný spotřební materiál
- Velmi vysoká účinnost filtrace
- Plně automatické PLC řízení


Popis:
SPRING je samočisticí bubnový filtr pro průmyslové chladicí kapaliny. Má filtrační síto pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Je zvláště vhodný pro odstranění kovových třísek vzniklých při třískovém obrábění, broušení, lisování za tepla a studena, průmyslovém mytí. Je tedy flexibilní a splňuje širokou škálu požadavků, které požaduje strojírenský a automobilový průmysl a další druhy obráběcích procesů.

Modely:
V nabídce je v 9 typech s průtokem od 25-1000 l/min řezného oleje nebo od 50-2000 l/min emulze.

Princip činnosti:
Funkce samočistícího filtru SPRING jsou zcela automatické: bubnový filtr funguje na gravitačním principu; hydrostatické zatížení vně bubnu nutí kapalinu projít jeho filtrem. Znečištěná kapalina přitéká do nádrže filtru. Na obvodu bubnu se postupně zvyšuje nános nečistot. Po dosažení maximální úrovně hladiny v nádrži začne automatický proces čištění: čistá kapalina proudí tryskou na vnitřní části bubnu a tím jej čistí. Kal a nečistoty jsou stírány z tkaniny a padají do přistavené odpadní nádrže. Po skončení této operace začíná znovu filtrační proces. Celý chod filtru je řízen jednotkou PLC, která je automatická a naprogramovaná dle potřeb zákazníka.

Fáze provozu:


1) Začátek filtrace - síto je čisté, nečistoty obsažené v kapalině se začínají usazovat na povrchu bubnu. Přečištěná kapalina prochází do bubnu a přes otvor stéká do nádrže. Během této fáze se buben neotáčí a filtrační síto se neodvíjí. Nečistoty se postupně dále usazují na bubnu - v mnoha případech filtrování může tato vrstva dosáhnout tloušky 10 – 15 mm.
2) Mezifáze - na síto se nanáší další nečistoty, hladina kapaliny kolem bubnu se zvyšuje. Stupeň filtrace se zlepšuje v důsledku zvyšování tloušky nečistot, které se usazují na filtračním sítu. Také během této fáze se buben neotáčí.
3) Konečná fáze filtrace - kapalina dosáhla maximální úrovně hladiny v bubnu. V této fázi je dosaženo nejlepší úrovně filtrace. Èím delší je provoz filtru v této fázi, tím je dosaženo lepší průměrné filtrace. Také během této doby jsou buben a síto bez pohybu. Dochází k postupnému ucpání filtračního síta, nános nečistot neumožňuje kapalině další průtok. Následně je zahájen mycí cyklus tryskami, které čistí síto z vnitřní strany. V této fázi se buben otáčí a stírací systém odstraňuje nanesené nečistoty. Hladina kapaliny postupně klesá a stav filtru se obnovuje do fáze 2.


Katalog


Fotogalerie