BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Filtry na kapaliny

MAGNETO

Magneto - magnetický separátor.

Je snadno pøizpùsobitelný a upravitelný do emulzních nádrží.

Popis:
MAGNETO je jemný magnetický separátor, který je vyroben z nerezové oceli AISI 304. Skládá se z neodymových permanentních magnetù se silou 5000 Gauss. Používá se k zachycování magnetických neèistot, obsažených v prùmyslových kapalinách. Použití je v kovoprùmyslu, pøi všech druzích obrábìní, èištìní ocelových pásù, lisování za tepla i studena, broušení, hlazení a leštìní oceli, litiny.

Modely:
V nabídce jsou 2 modely pro prùtok 150-300 l/min.

Princip èinnosti:


Separátor MAGNETO je vložen do nádrže s kapalinou, nejlépe do blízkosti èerpadla tak, aby kapalina mohla procházet kolem jeho magnetických tyèí. Maximální výkon se získá usmìrnìním toku chladicí kapaliny pøepážkou v nádrži. Èištìní separátoru MAGNETO je velmi rychlé a jednoduché - MAGNETO se vyjme z kapaliny a z tyèí se setøou zachycené neèistoty do odpadní nádoby.

Katalog


Fotogalerie