BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 725 363 911
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Filtry na kapaliny

MASTER

Filtry MASTER se skládají ze tří typů - MASTER, MEDIO-MASTER a MINI-MASTER. Používají se pro čištění průmyslových kapalin.

- Vysoká účinnost filtrace
- Kompaktní provedení, které oproti jiným filtrům šetří místo
- Široká škála stupňů filtrace
- Stabilní a časově konstantní provozní účinnost

Popis:
Gravitační filtry MASTER jsou vysoce účinné průmyslové filtry pro chladicí kapaliny, umožňující filtrovat do 2000 l/min řezné emulze. Jsou vhodné pro filtraci kovových i nekovových nečistot. Ve srovnání s jinými plochými filtry se stejnou kapacitou mají gravitační filtry MASTER celkové rozměry podstatně menší a mohou dosáhnout vyšší úrovně filtrace. K zachycování nečistot se používají různé druhy filtračních tkanin. Celý filtrační proces je automatický. MASTER je vhodný pro filtraci průmyslových kapalin používaných v mnoha průmyslových procesech: lisování, válcování. leštění, broušení, honování, obrábění kovů.

Volitelné příslušenství:
- vstupní filtrace magnetickým separátorem,
- různá tlaková čerpadla pro chladící kapalinu s tlakem do 100 bar,
- speciální elektroskříně a elektrozapojení podle požadavků zákazníka,
- nádrž na přefiltrovanou kapalinu.

Princip činnosti:


Fáze provozu:
1) Začátek filtrace, tkanina je čistá, nečistoty obsažené v kapalině se začínají usazovat na povrchu tkaniny. Přefiltrovaná kapalina protéká dolů do nádrže. Během této fáze se buben neotáčí a filtrační tkanina se neodvíjí. Nečistoty se postupně dále usazují na tkanině - v mnoha případech může tato vrstva dosáhnout tloušky 10 mm.
2) Mezifáze, na filtrační tkaninu se stále více usazují nečistoty a její propustnost se dále snižuje; hladina kapaliny v bubnu se začíná zvyšovat. Jemnost filtrace se zlepšuje v důsledku zvyšování tloušky nečistot usazených na filtrační tkanině. Také během této fáze jsou buben a tkanina bez pohybu.
3) Konečná fáze filtrace - kapalina dosáhla maximální úrovně hladiny v bubnu. V této fázi je dosaženo nejlepší úrovně filtrace. Èím delší je provoz filtru v této fázi, tím je dosaženo lepší průměrné filtrace. Také během této fáze jsou buben a tkanina bez pohybu.
4) Začíná cyklus výměny zanešené tkaniny, kdy převodový motor pomalu otáčí bubnem. Do bubnu se odvíjí čistá tkanina a znečištěná tkanina padá do odpadní nádoby. Vložením čisté tkaniny se zvyšuje propustnost pro kapalinu, její hladina v bubnu klesá a filtr se vrací do 2.fáze provozu.

Katalog


Fotogalerie