BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Rotační přívody, parní hlavy, mechanické ucpávky

Tlakové hadice

Firma FILTON Limited doporuèuje pøipojení rotaèních hlav ohebnými tlakovými hadicemi. Tyto speciální hadice pøivádí nebo odvádí vzduch, vodu, páru nebo topný olej do rotaèních hlav.

Hadice FILTON jsou dodávány v rùzných délkách a s rùznými pøipojovacími koncovkami, pevnými i otoènými závity a pevnými a otoènými pøírubami.

Katalog