BELMET s.r.o.
664 31 Česká 61

Tel.: +420 541 232 478
sales@belmet.cz
Skupiny výrobků | Rotační přívody, parní hlavy, mechanické ucpávky

Otoèné klouby

Otoèné klouby jsou pøedevším používány pro pøenos kapaliny do výkyvných, pomalu rotujících, nebo speciálních høídelí.
Standardní provedení je od jednoduchých kloubových spojek po moduly, které obsahují dvouøadá kulièková ložiska pro vyšší zatížení.
Obecnì se jedná o jednocestný nebo dvojcestný pøívod.

Katalog


Fotogalerie